Problemes pràctics de l’Execució Hipotecària i les seves possibles solucions

Patricio Arribas Atienza
Jaime Font de Mora Rullán
Antonio Jiménez Hurtado
Prudencio C. Moreno Trapiella
Lletrats de l’Administració de Justícia
Diari La Ley, Nº 9568, Secció Dossier, 6 de febrer de 2020, Wolters Kluwer

https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDUwNTQ7Wy1KLizPw8WyMDIwMDQyMDkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqADa5FCQ1AAAAWKE

Es planteja una anàlisi pràctica de qüestions concretes que es consideren rellevants en matèria d’execució hipotecària, donant resposta concreta a cadascuna d’elles.
El treball s’estructura en quatre àmbits:
I. Procediments d’execució, el despatx de l’execució, i actuacions posteriors, especial referència el decret i a el requeriment de pagament. Oposició a l’execució. Rehabilitació del crèdit i altres formes de terminació de l’execució. L’execució post-hipotecària.
II. Clàusules abusives;
III. Subhasta i entrega de la possessió, especial referència als supòsits de llançament d’habitatge habitual; i
IV. L’aprovació de la rematada, la seva adjudicació i la posterior inscripció registral de el bé adjudicat.