20 criteris orientatius per valorar la suficiència de la prova indiciària en els casos en què no hi ha prova directa. Nota informativa de la Sala Segona del Tribunal Suprem

Nota informativa de la Sala Segona del Tribunal Suprem

La Sala 2ª del TS, confirma la condemna imposada per sentència dictada per la Sala Civil i Penal de l’TSJ de Galícia, en què es van desestimar els recursos d’apel·lació interposats pels condemnats contra sentència de data 18 d’octubre de 2018 del magistrat president de el Tribunal de Jurat de l’Audiència Provincial de la Corunya (que condemnava a dues persones a les penes de 19 i 18 anys de presó per delicte consumat d’assassinat)

El jurat va considerar que els dos acusats havien acabat amb la vida d’una altra persona, i encara que no va existir prova directa del crim sí que van apreciar i van relatar en les respostes a l’objecte del veredicte una sèrie d’indicis concurrents i concloents per sostenir la condemna.

La STS (de la qual ha estat ponent el magistrat Vicente Magre) va acceptar la valoració de la prova existent de contingut merament indiciari, en absència de prova directa sobretot en raó al poder de la concurrència de la prova indiciària contundent, i estableix un seguit de regles o principis per entendre concurrent la prova indiciària com suficient per dictar una sentència condemnatòria.