Salutació de la degana

Macarena Ollé Corbella
Degana

El Col·legi dels Procuradors dels Tribunals de Lleida engloba, representa, acull, protegeix i defensa tots els professionals que exerceixen en els partits judicials de la nostra província. És, doncs, la casa mare de tot el col·lectiu.
El Procurador/a dels Tribunals és -i ha de continuar essent- el professional que fa de pont transmissor entre l’Administració de Justícia i el justiciable, en estreta col·laboració amb els Advocats que han estat encarregats de la seva defensa. Necessita, per tant, estar ben preparat per donar la resposta adequada i la tramitació corresponent a cada notificació que rebi procedent de l’Òrgan jurisdiccional i, alhora per cursar en la forma que sigui més adient -i convenient pels interessos del seu representat- cada una de les gestions que convenen al justiciable que li ha atorgat la seva confiança, apoderant-lo per un molt llarg nombre de funcions.
Així doncs, el Procurador/a dels Tribunals és, en l’actualitat, un dels professionals més ben preparats en el coneixement i exercici de totes les normes de procediment, ja sigui en la fase prèvia del plet, en la seva tramitació o en l’execució; apartat aquest últim que, molt sovint, es confia exclusivament en les seves mans per tal de fer efectiu allò que els Tribunals de Justícia han determinat que correspon a la persona que li ha confiat la seva representació.
I és en l’exercici d’aquestes funcions on es demostra que, ara per ara, tots els Procuradors i Procuradores dels Tribunals no només compten amb els més amplis coneixements jurídics que la seva exigent funció els requereixen, sinó que han sabut adaptar-se a les noves tecnologies informàtiques, amb el desenvolupament de programes que faciliten tant les tasques de comunicació amb els Òrgans de l’Administració de Justícia, com amb els altres operadors que intervenen en la dura tasca de defensar els interessos que els justiciables els confien.
I per tot això podem afirmar amb contundència que tota els membres d’aquest Col·legi de Procuradors ESTEM PREPARATS.
Ben cordialment

LEXNET

Prem el botó per accedir a Lexnet

E-JUSTICIA

Prem el botó per accedir a E-Justicia

TORN OFICI

Prem el botó per accedir al Torn d’Ofici

Com Col·legiarse

Obtenció del títol de procurador
Instància dirigida a l'Excm. Sr. Ministre de Justícia, sol·licitant l'expedició del títol de procurador dels Tribunals, assenyalant el Col·legi Territorial al qual voleu incorporar-se
Incorporació a un col·legi territorial
Instància dirigida al Excm. o Il·lm. Sr. Degà, demanant l’ingrés al Col·legi
Inscripció provisional a la mutualitat o al RETA
Per exercir la professió de Procurador és obligatori donar-se d’alta a la Mutualidad de Procuradores de España o al Règim Especial de Treballadors Autònoms
Jurament del càrrec per exercir
S’ha de jurar el càrrec per l’exercici professional davant l’Autoritat Judicial de major rang de l’àmbit territorial del Col·legi Territorial on vulgui exercir o davant la Junta de Govern del mateix
Presa de possessió
Presa de possessió del càrrec davant l’Excm/Il.lm. Sr. Degà de l’Il·ltre. Col·legi Territorial

BLOC RECENT

Descobreix les nostres últimes notícies

Jornada envers el Real Decret 6/23 el proper 21 de maig de 2024

Adjuntem informació sobre la jornada que realitzarà el Col·legi de Procuradors envers el Real Decret 6/23 el proper 21 de…

Premi TFG

Guardó per un TFG sobre impugnacions de persones amb discapacitat. Pots veure tota la informació descarregant el següent PDF: Descarregar